Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

kitchy
21:08
2852 c226 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczarnemajtki czarnemajtki

September 13 2018

kitchy
16:52
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaoxygenium oxygenium

July 17 2018

kitchy
17:35
Ale ludzie zazwyczaj nie myślą, że to, co się zdarzyło im, zdarza się wielu osobom. A szczególnie ci niezbyt bystrzy.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
17:33
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
17:33
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoxygenium oxygenium
kitchy
17:32
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
kitchy
17:31
Wygodnie mi z tobą na sercu.
kitchy
17:31
3020 2ae6 500
kitchy
17:28
9012 5e6f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaadriannak adriannak

June 02 2018

kitchy
13:27
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska

May 06 2018

kitchy
19:57
kitchy
19:57
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
kitchy
16:04
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"

March 11 2018

kitchy
21:10
0883 f8b8
Reposted fromstylte stylte viafilmowy filmowy
kitchy
21:07
4573 7ed0
kitchy
21:03
7223 b9fe
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
kitchy
21:02
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
kitchy
21:02
Pragnęła zostać sama, aby rozproszone odłamki jej życia miały czas wrócić na odpowiednie miejsca. Musiała dokonać bilansu, ustalić i podsumować to, co utraciła i co jej zostało. 
— Fiona Sussman
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaadriannak adriannak
kitchy
20:58
kitchy
20:58
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaadriannak adriannak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl