Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

kitchy
17:52
kitchy
17:52
Na spędzenie ze sobą „całego życia” mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viadivi divi
kitchy
17:52
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
17:51
9834 a51b
kitchy
17:39
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viahouseofpain houseofpain
kitchy
17:26
kitchy
17:26
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

November 13 2017

19:48
5227 16a6

adrenaline:

Love ends.

Reposted fromdivi divi
19:48
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi

November 02 2017

kitchy
21:03
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vialikearollingstone likearollingstone
kitchy
21:02
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viazapominanie zapominanie
kitchy
21:01
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viazapominanie zapominanie
kitchy
20:59
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
Reposted fromkartoNik kartoNik viazapominanie zapominanie
kitchy
20:57
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viazapominanie zapominanie
20:56
1212 3c1e 500

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

kitchy
20:52
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viazapominanie zapominanie
kitchy
20:51
5841 e0d2 500
kitchy
20:49
9209 117c 500
kitchy
20:48
kitchy
20:48
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl